Музейн үзмэрүүдийг түүхийн хичээлтэй уялдуулах

Музейн үзмэрүүдийг түүхийн хичээлтэй уялдуулж өгөх нь хүүхэд, багачуудад Монгол ахуйн соёлоо таних боломж бүрдэж байна.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль