Дүрслэх урлагийн цахим хичээл

Монгени цогцолбор сургуулийн Дүрслэх урлагийн хичээлийн цахим хичээлийн явц. Дүрслэх урлагийн ангийн сурагчидтай ярилцлаа.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль