“Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” , “Хүнд хичээлийг хөнгөн болгох нь” төслийн хүрээнд үндэсний бичгээ хялбар аргаар бие даан суралцах нь

МХУЗБТ-ийн багш Ч.Туяа, Н.Отгондолгор, Б.Отгонбилэг нар хамтран “Монгол бичгийн үндэсний хөтөлбөр III” , “Хүнд хичээлийг хөнгөн болгох нь” төслийн хүрээнд “Үндэсний бичгээ хялбар аргаар бие даан суралцах нь” сэдэвт бүх насныханд зориулсан цахим сурах бичиг бүтээж байршууллаа.

https://www.flipsnack.com/ai101/1.html?fbclid=IwAR1AWPXsYCt60RyEHJgksV1k-z0BrGWDzCsfKeeSboDBcXSxU4s5zI9ZxCA

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль