ЭБТ-ийн багш нар хамтран интеграц хичээл бэлдлээ

ЭБТ-ийн багш нар хамтран цар тахлын үед сурагчдын цахим хичээлийн ачааллыг багасгах зорилгоор хими, физик, биологи, газарзүй, эрүүл мэнд гэсэн 5 судлагдахуун хичээлийг 6-р ангид “Гэрэл”, 7-р ангид “Ус”, 8-р ангид “Агаар”, 9-р ангид “Металл” сэдвээр интеграц цахим хичээл бэлдсэн. Тэд энэхүү интеграц цахим хичээлээ бэлтгэхдээ нь суралцахуйн удирамж, сурагчийн нас сэтгэхүйн онцлогт тохирсон, сонирхол татахуйц байлгахыг хичээсэн ба 2 дах интеграц хичээлээ тун удахгүй бэлтгэхээр ажиллаж байгаа юм.

© 2021 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль