Өдөр өнжүүлэх /ССАЗТ/

Монгени цогцолбор сургуулийн дэргэдэх өдөр өнжүүлэх буюу Сургалт судалгаа арга зүйн төв
/ССАЗТ/-ийн онцлог

1. Хүүхдийн авьяас, чадварыг хөхүүлэн дэмжих, хөгжөөх сургалттай

2. Хүүхдийг хамт олны дунд төлөвшүүлж, хамтач хүмүүжлийг олгодог

3. Туршлагатай, мэргэжлийн баг ажилладаг

4. Хүүхэд нэг бүрд, урт болон богино хугацааны судалгааны материалбүрдүүлж, сэтгэл зүй, авьяас чадвар, хөдөлгөөний эвсэл, хэл зүйн онцлогийг харгалзан тохирсон арга зүйгээр сургалт явуулдаг

5. Хүүхдэд ээлтэй, тохилог, аюулгүй стандартын шаардлага хангасан орчинг бүрдүүлсэн

6. Суралцагчдын хоцрогдол арилгах, гэрийн даалгавар хийх нэмэлт сургалтын цагтай

7. Хоол зүйн төвийн бэлтгэсэн, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан, чанартай, тэжээллэг, олон нэр төрлийн эрүүл хоолтой.

8. Цагийн хувьд уян хатан

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль