Хөгжүүлэх сургалтууд

 

 

Техник сэтгэлгээний боловсрол \Стем, Юнимат, Робот \ техникийн хэл зүй, техникийн оюун сэтгэлгээ

Оюун сэтгэлгээний боловсрол \Шатар, Даам, Рубик шоо, Спорт өрөлт\

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль