Түүхэн товчоо

1990-ээд онд Нийгмийн ардчилсан өөрчлөлттэй уялдуулж, боловсролын тогтолцоог шинэчлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх хүрээнд тулгарч буй асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор Ардын боловсролын 70 –н жилийн ой угтаж 1991 онд \ боловсролын шинэчлэл\ сэдвээр зарласан төслийн уралдаанд тус сургуулийг үүсгэн байгуулагчийн боловсруулсан Монгени-21 төсөл шалгарч, уг төслийн үзэл санааны хүрээнд

– Улаанбаатар хотын АДХГЗ –ны   1992  оны 01 дүгээр сарын 09  нь өдрийн 04 тоот  тогтоолоор  Монгени 21 төслийн хүрээнд  төр иргэний хамтарсан, залгамж холбоо бүхий шаталсан сургалттай бүлэг сургууль  болох анхны цогцолбор   сургууль  байгуулагдсан

– НЗД-ийн 1996 оны 03 дугаар сарын 28- ны өдрийн А\70 тоот захирамжаар хувийн хэвшлийн ТӨРӨЛЖСӨН СУРГАЛТТАЙ МОНГЕНИ  сургууль  тус тус  байгуулагдсан.

Сургуулийн уриа: Бид бүтэн хүн бэлтгэнэ, хувь хүний тэгш хөгжлийг хангана.

Cуралцагсадын уриа : Зөв хүн болж төлөвшинө, дэлхийн хүн болж хөгжинө.

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль