Эрхэмлэхүй

ЭРХЭМЛЭХҮЙ ЭРХЭМЛЭХҮЙ ЭРХЭМЛЭХҮЙ

 

 • Монгени шинэ хэв шинжийн загвар, жишиг сургууль байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени Монгол хүүхдийн төрөлх эрхийг дээдэлсэн, язгуур эрх ашигт нийцсэн хүүхэд бүрт хүрсэн хүнлэг үйлчилгээг эрхэмлэдэг
 • Монгени хүний нөөцийг хамгийн үр бүтээлтэй ашиглах боломжийг бүрдүүлсэн,хүний хүчин зүйлийн ашиглалтыг сайжруулсан, ашиггүй ачааллаас чөлөөлсөн, мэдлэг эзэмших ашигт үйлийн коэффициентыг нэмэгдүүлсэн интеграцлагдсан агуулга, аргазүйн шинэчлэлийг эрхэмлэдэг
 • Монгени хууль ёсыг сахих, мөрдөх, дээдлэх, хууль эрх зүй, ёс зүйн өндөр боловсролыг эрхэмлэдэг
 • Монгени чөлөөт, ил тод байдлыг эрхэмлэдэг
 • Монгени хамгийн өндөр оюуны чадамжтай, чадварлаг, хүчтэй баг байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени нийгмийн хариуцлагатай шилдэг сургууль байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени албадмал бус, баригдмал биш чөлөөт сэтгэлзүйг эрхэмлэдэг
 • Монгени шинийг санаачлагч, шилдгийг бүтээгч байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени аз жаргалын, итгэл найдварын, чанарын, эдийн засгийн итгэлийн индексээрээ хамгийн өндөр хувийг үзүүлэгч, түүчээ байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени боломжгүй мэт зүйлийг боломжтой, бүр амархан болгохыг эрхэмлэдэг
 • Монгени сурахыг баясал цэнгэл, баяр баясгалан болгохыг эрхэмлэдэг
 • Монгени өгөөмөр, нинжин эелдэг, зөөлөн, найрсаг харилцааг эрхэмлэдэг
 • Монгени ухамсарт суурилсан суралцахуйн үйлийг эрхэмлэдэг
 • Монгени эв эе, шударга ариун ёсыг эрхэмлэдэг
 • Монгени инновацид суурилсан бие даасан хөгжил, дэвшлийг эрхэмлэдэг
 • Монгени ямагт агуу, агуу манлайлагч байхыг эрхэмлэдэг
 • Монгени шилдэг багш, суралцагсдын төвлөрөл үүсгэж ,авьяас оюун ухааны цөм бий болгохыг эрхэмлэдэг
 • Монгени судалгаанаас үүссэн мэдлэгээр сургалттай баяжуулах , судалгаанд суурилсан хөгжил ,дэвшил ,өөрчлөлтийг эрхэмлэнэ.
 • Монгени мэдлэгийг түгээдэг бус үйлдвэрлэдэг, үйлдвэрлэсэн мэдлэгээ баялаг болгох чадамжтай иргэн бэлтгэхийг эрхэмлэнэ
 • Монгени Хувь хүний тэгш хөгжлийн төлөөх боловсролыг төлөвшүүлэхийг эрхэмлэнэ.

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль