Хүмүүнлэгийн ухааны сургууль

Хүмүүнлэгийн ухааны сургуулийн хөтөлбөрүүд

  • Эх хэл хөтөлбөр
  • Уламжлал өв соёл, ёс заншил, зан үйл хөтөлбөр
  • Хэлний авьяас чадварыг бага наснаас нь хөхүүлэн дэмжих хөтөлбөр
  • Хууль, эрх зүйн боловсролын хөтөлбөр (хууль сахих, мөрдөх дээдлэх) Хууль эрх зүйн, ёс зүй, гоо зүйн боловсролыг эрхэмлэх. Хүүхэд бүр өөрийнхөө хөгжил төлөвшлийг төлөвлөх  түүнийг мөрдөх, хэвшүүлэх
  • Гоо зүйн боловсролын хөтөлбөр
  • Ёс зүйн боловсролын хөтөлбөр

© 2022 All rights reserved. Монгени Цогцолбор Сургууль