Байгалийн ухааны сургууль

Байгалийн ухааны сургуулийн хөтөлбөрүүд

  • Математикийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • Дүрслэх урлагийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • Техник сэтгэлгээ, техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • Технологийн боловсролын хөтөлбөр
  • Техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх ЮНИМАТ боловсролын хөтөлбөр
  • Техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, чадварыг дэмжих STEM боловсролын хөтөлбөр
  • Түргэн үр дүнд хүргэх хөтөлбөр
  • Оюун сэтгэлгээний боловсролын хөтөлбөр
  • Экологийн боловсролын хөтөлбөр (Ногоон хөгжил, ЭКО төв)
  • Эрүүл мэндийн хөтөлбөр

© 2022 All rights reserved. Монгени Цогцолбор Сургууль