Байгалийн ухааны сургууль

Байгалийн ухааны сургуулийн хөтөлбөрүүд

  • – Математикийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • – Дүрслэх урлагийн авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • – Техник сэтгэлгээ, техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, чадварыг бага наснаас нь дэмжих хөтөлбөр
  • – Технологийн боловсролын хөтөлбөр
  • – Техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, ур чадварыг хөгжүүлэх ЮНИМАТ боловсролын хөтөлбөр
  • – Техникийн оюун сэтгэлгээ, зохион бүтээх авьяас, чадварыг дэмжих STEM боловсролын хөтөлбөр
  • – Түргэн үр дүнд хүргэх хөтөлбөр
  • – Оюун сэтгэлгээний боловсролын хөтөлбөр
  • – Экологийн боловсролын хөтөлбөр (Ногоон хөгжил, ЭКО төв)
  • – Эрүүл мэндийн хөтөлбөр

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль