Сургалт

Сургуулийн үндсэн суурь зарчим нь:

    • Монгол хүүхдийн төрөлх эрхийг дээдлэх
    • Монгол хүүхдийн язгуур эрх ашигт нийцүүлэх
    • Хүүхэд бүрийг боловсрол эзэмших тэгш эрхийг хангах
    • боловсролын чанарыг хүүхдийн эзэмшсэн мэдлэг, чадвар төлөвшлөөр нь үнэлэх
    • Хувь хүний хэв шинж онцлогийг мэдрэх

 

© 2023 Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан. Монгени Цогцолбор Сургууль